Logopediepraktijk Eemsmond-Middelstum
Havendwarsweg 2a
9981 JS  Uithuizen
tel. 0595 - 433215

Lid van

De praktijk

Logopediepraktijk Eemsmond-Middelstum heeft vestigingen in Uithuizen, Warffum, Middelstum, Uithuizermeeden en Groningen.

Communiceren met de ander is voor elk mens van wezenlijk belang.
Wij willen graag onze deskundigheid inzetten om mensen met communicatieve problemen verder te helpen.
Daarbij stemmen we steeds af op de behoefte van de cliënt.
Afhankelijk van wat er aan de hand is kan het probleem opgelost worden óf leert iemand er zo goed mogelijk mee omgaan.

In onze praktijk bieden wij onderzoek, therapie en advies aan kinderen en volwassenen die problemen ondervinden bij het communiceren. U kunt bij ons terecht met problemen op het gebied van taal, spraak, adem, stem, slikken en gehoor.

Op deze pagina treft u informatie aan over onze praktijk en over wie er bij ons werken. Verder geven wij u informatie over de gang van zaken in onze praktijk en onze manier van werken.

In "Wat is logopedie" geven we u meer informatie over logopedie en leggen we uit welke problemen er kunnen zijn en hoe we die behandelen.

Verwijzing
Wanneer u logopedie nodig heeft is een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist, tandarts of orthodontist nodig.

Aanmelding
U kunt zich telefonisch aanmelden. Uw gegevens  worden dan genoteerd en u wordt teruggebeld door de logopedist die het logopedisch onderzoek en/of de behandeling gaat doen. Aanmelden via de e-mail is ook mogelijk. De contactgegevens staan op onze contactpagina vermeldt.

Behandeling
Tijdens uw eerste bezoek bespreken we uw probleem en uw hulpvraag. Vervolgens doen wij een logopedisch onderzoek. Vooral bij kinderen zijn hiervoor soms meerdere afspraken nodig. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Soms volstaat een advies of verwijzen we u naar een andere specialist. Vaak wordt een behandeling gestart. We bespreken met u wat de behandeling zal inhouden.
Elke behandeling duurt maximaal een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Hiervoor is wel een aparte verwijzing van de arts/specialist nodig. Tijdens de behandelingen krijgt u oefeningen en suggesties aangereikt waar u thuis mee verder kunt gaan. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van waar u voor komt en hoe ernstig het probleem is.

Samenwerking
Wij werken samen met o.a. huisartsen, consultatiebureauartsen, orthodontisten, KNO-artsen en neurologen.  Ook hebben we contact met peuterspeelzalen, scholen en schoolbegeleidingsdiensten.

Vergoeding
De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.  Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld.  Logopedie zit in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Voor volwassenen geldt het verplichte eigen risico. Onze praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Stemcoaching, om bij voorbeeld presentaties te geven, wordt niet vergoed door de zorgeverzekeraar.

Waarneming
Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Er zal altijd waargenomen worden door een gediplomeerd logopedist.

Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.